Bądźmy
w kontakcie

Znajdujemy się w samym centrum Krakowa, zapraszamy do naszego biura, przy kawie porozmawiamy o projektach :)


Biuro

ul. Filipa Eisenberga 11/9
31-523 Kraków

Kontakt

+48 12 395 70 05
biuro@aliso.pl

Aliso

Wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz

Podaj wynik działania: + =

Zobacz więcej

 • przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej, a także w celach marketingowych,
 • dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów spółki Aliso do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu przez udostępniającego, cofnięcia zgody lub do czasu ustalenia, że dane się zdezaktualizowały.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • przysługuje mi prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • żądania usunięcia danych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że Spółka przetwarza dane niezgodnie z prawem

Ukryj

Wypełnij brief

 • Strona internetowa

  Rozwiń

  Podaj wynik działania: + =

 • Aplikacja webowa

  Rozwiń

  Podaj wynik działania: + =

 • Projekty graficzne

  Rozwiń

  Podaj wynik działania: + =